Úzkostné poruchy
           
    Úvod

Úzkostné stavy

Model úzkosti

Agorafobie

Specifické fobie

Sociální fobie

Panická porucha

Generalizovaná úzkostná porucha

Obsedantně kompulsivní porucha

Reakce na závažný stres

TerapieKontakt


Vítejte na stránkách, které Vás chtějí orientačně informovat o častém psychickém problému, což úzkostné stavy bezesporu jsou.

Jejich cílem je, aby se každý, koho tyto problémy obtěžují, o nich i o jejich řešení dozvěděl základní informace a následně neměl problém vyhledat odbornou pomoc, pokud bude potřeba.
Řada lidí, trápící se určitými tělesnými příznaky, neví nebo si nechce přiznat, že tyto potíže mohou mít psychický původ.

Rozhodně se ale nejedná o svépomocný manuál, který vám přesně určí vaši diagnózu a pomůže vám vyřešit problém bez odborné pomoci!!!

Úzkostné stavy jsou častý problém, který dokáže i dost výrazně potrápit řadu lidí. Především tím, že se s nimi dějí věci, kterým nerozumí, které jsou pro ně ohrožující, protože by se jim nebo jejím blízkým mohlo stát něco velmi nepříjemného. Proto se začnou více hlídat, sledovat a snaží se všemožně těmto stavům předcházet. To se jim často nedaří, stav se spíše postupně zhoršuje.

Týká se tento problém i vás?

Vyhýbáte se nějakým situacím či místům, kde vám nebylo dobře a vy se nyní obáváte, že by se vše mohlo opakovat (v obchodě, v kině, v dopravním prostředku, na ulici, doma...)?

Potřebujete někoho s kým se cítíte bezpečnější, protože v případě potřeby vám pomůže a zachrání vás, třeba tím, že zavolá lékařskou pomoc nebo vám alespoň vytáhne zapadlý jazyk při vašem kolapsu…?

Obáváte se nějaké nemoci (AIDS, rakovina, infarkt…) a ztráty sebekontroly (že provedete něco proti vaší vůli), byli jste na různých vyšetřeních, nic závažného vám nezjistili, a vás to uklidnilo jen na krátký čas, než jste opět získali pochybnosti. Jenže si nemůžete pomoci a obavy máte stále? Dokonce si absurdnost možné nákazy velmi dobře uvědomujete, ale…

Musíte opakovaně kontrolovat, jestli jste něco opravdu udělali (vypnuli všechny elektrické spotřebiče, plynový sporák…) nebo naopak kontrolujete, zda jste něco špatného neudělali (nesrazili někoho autem, někomu něco nevhodného neřekli…)? Nebo se musíte opakovaně a dlouho umývat, složitě a opakovaně něco čistit před použitím či po použití? Je vám to nepříjemné, bere vám to mnoho času a stejně si nemůžete pomoci to neudělat?

Máte nějaký rituál při některých činnostech, který, kdyby jste neprovedli, tak by se něco mohlo stát nebo z toho máte jen velmi špatný pocit?

Máte problémy v sociálním kontaktu s cizími lidmi, při veřejném vystoupení, telefonování…?

Zažili jste děsivou situaci (nehodu, přepadení, znásilnění…), která se vám ve vzpomínkách vrací a nepříjemně ovlivňuje váš život?

Toto jsou jen některé příznaky, které nasvědčují, že můžete mít problém s úzkostnými stavy.

Pro pochopení jednotlivých typů úzkostných poruch je velmi důležité si přečíst stránky "úzkostné stavy" a "model úzkosti".

Přečtěte si prosím prohlášení.