Úzkostné poruchy
           
    Úvod

Úzkostné stavy

Model úzkosti

Agorafobie

Specifické fobie

Sociální fobie

Panická porucha

Generalizovaná úzkostná porucha

Obsedantně kompulsivní porucha

Reakce na závažný stres

TerapieKontakt


Specifické fobie

Obava z konkrétní situace, činnosti nebo objektu se nazývá specifická fobie.
Pacient si uvědomuje, že se jedná o strach nesmyslný, ale nemůže si pomoci a pokud se s daným objektem či situací nesetká, k žádné úzkostné reakci nedochází.
Spektrum těchto podnětů, které spouští úzkostnou reakci, je velmi bohaté. Může se jednat o strach ze zvířat (hadi, pavouci, psi…), ze tmy, z ostrých předmětů, z nemocí (rakovina, infekce, AIDS…), uzavřených prostor (výtahy…) atd.
Často bývá rozvinuté vyhýbavé chování, pacient se snaží kontaktu s obávaným předmětem či situací vyhnout.
Pokud se mu kontaktu vyhnout nepodaří, prožívá nepříjemný úzkostný stav a nepříjemné tělesné příznaky. Tyto tělesné příznaky (tlak na hrudi, bušení srdce, pocity na omdlení…) někdy vnímá jako něco, co ho ohrožuje.

Terapie: Metodou volby při terapii specifických fobií je Kognitivně behaviorální psychoterapie.