Úzkostné poruchy
           
    Úvod

Úzkostné stavy

Model úzkosti

Agorafobie

Specifické fobie

Sociální fobie

Panická porucha

Generalizovaná úzkostná porucha

Obsedantně kompulsivní porucha

Reakce na závažný stres

Terapie


Prohlášení:

Tyto stránky nejsou svépomocný manuál k diagnostice a k řešení úzkostných stavů.

K definitivnímu stanovení diagnózy je nezbytné vyšetření u praktického lékaře, který musí vyloučit tělesné onemocnění a dále u psychiatra nebo psychologa, kteří doporučí ve spolupráci s pacientem nejvhodnější dostupný způsob terapie.

Stránky mají pouze edukativní (vysvětlující) charakter pro klienty, kterým již diagnóza úzkostné poruchy byla stanovena a oni hledají další informace.
Žádné konkrétní léky ani druhy psychoterapie zde zmíněné nejsou jediné možné k léčení úzkostných stavů.

Obsahová správnost a doporučení terapie nevybočuje z vymezení dané zásadními odbornými monografiemi z oboru psychiatrie a publikací o doporučených standardních postupech v psychiatrii.

Tyto stránky jsou nekomerční.

Další šíření částí textu bez svolení autorů není povoleno.

MUDr. Kopista Petr, Bc. Kopistová Hana

Psychoterapeutická poradna, Poliklinika II
Bratří Štefanů 895, 500 03 Hradec Králové

Kontaktní telefon: 495 865 453
Emailová adresa: info@uzkost.cz


Zajímají nás vaše zkušenosti!

Pokud máte zájem zaslat informaci s popisem svých obtíží (tělesné příznaky, obavné myšlenky a situace, způsob terapie a popis zlepšení stavu), můžete to na tomto místě učinit. Některé případy v upravené formě zařadíme do kazuistik k daným typům úzkostných poruch. Před jejich zveřejněním vám zašleme návrh textu (bez hodnotícího komentáře) k vašemu schválení.
Upozorňujeme, že není v našich silách reagovat na všechny podněty, odpovídat na vaše dotazy ani konkrétněji doporučovat terapeutické postupy. Děkujeme za pochopení."


Problémy, kterým se věnujeme:

Úzkostné poruchy (např. obavy z tělesného či psychického onemocnění, z uzavřených prostor, ze sociálních kontaktů, ze ztráty kontroly...)
Nutkavé poruchy (nepřiměřeně časté a zdlouhavé kontrolování nebo mytí, opakování myšlenek...)
Posttraumatické stresové poruchy (po přepadení, nehodě, přírodní katastrofě, znásilnění...)
Depresivní poruchy lehké až středně těžké intenzity
Poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)
Patologické hráčství
Problémy se závislostí na návykových látkách
Poruchy spánku